Kríž Svetových dní mládeže v Banskej Bystrici

Kríž a ikona Svetových dní mládeže v banskobystrickej katedrále 25.11.2014

     V dňoch 24. a 25. novembra 2014 Banskobystrickou diecézou putoval kríž Svetových dní mládeže a ikona Panny Márie, symboly viery, ktoré daroval sv. Ján Pavol II. mladým celého sveta v roku 1984. Kríž s ikonou navštívil mestá Banskú Štiavnica, Novú Baňu, Dobrú Nivu – komunitu Poloma a Banskú Bystricu.

Slávnosť Krista Kráľa v Badíne

Slávnosť Krista Kráľa v Badíne 24.11.2014

     Slávnosť Krista Kráľa slávilo celé seminárne spoločenstvo spolu s veriacimi farnosti Badín v nedeľu 23. novembra 2014 vo farskom Kostole svätej Kataríny Alexandrijskej.

     Svätú omšu o 10.45 hod. celebroval rektor seminára Ján Viglaš. Celú slávnosť sprevádzala svojím spevom seminárna Schola canthorum. Na úvod svätej omše privítal prítomných miestny farár vdp. Miloš Jakubík. Prejavil veľkú vďačnosť za každoročnú účasť na tejto slávnosti.

Účasťou sa stávame blízki aj zosnulým

pri hrobe biskupa Baláža v Nevoľnom

     Dušičková púť, ktorú 5. novembra 2014 absolvovali predstavení a bohoslovci Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne mala prívlastok historická. Navštívili totiž tri miesta posledného odpočinku ôsmich banskobystrických biskupov. V Banskej Bystrici to bol hrob Andreja Škrábika, v Nevoľnom Rudolfa Baláža a v Žiari nad Hronom Františka Berchtoldta, Gabriela Zerdahelyho, Jozefa Belánskeho, Štefana Moysesa, Karola Rimelyho a Mariána

Novembrové číslo časopisu XAVER

ilustračný obrázok

     V práve prebiehajúcom „dušičkovom“ čase, keď si všetci veriaci pripomínajú svojich najbližších zosnulých, vám banskobystrickí bohoslovci prinášajú novembrové číslo časopisu Xaver. V úvodníku, venovanému práve prichádzajúcim sviatkom všetkých svätých a pamiatke na verných zosnulých, sa vám prihovára špirituál kňazského seminára Peter Jandura. Marián Juhaniak približuje všetky seminárne udalosti od začiatku akademického roka.

Na konferencii odzneli mnohé podnety pre účinnú pastoráciu rodín na Slovensku

     29. októbra 2014 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne konala konferencia o pastorácii rodiny vo farnosti. Jednotlivé prednášky, ktoré si pre poslucháčov pripravili biskupi, kňazi i laici z rôznych častí Slovenska s rozmanitými témami, boli zamerané na aktualizáciu programov a postupov pri pastorácii súčasnej rodiny.

Pages