Prezentácia najnovšej knihy Massima Grilliho

     V pondelok 10. mája 2016 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne konala o 19.30 hod. prezentácia novej knihy biblistu Massima Grilliho Evanjelium pocestného, ako aj niektorých ďalších diel Katolíckeho biblického diela (KBD). Prezentáciu spestril hrou na fujare p. Ján Cerovský, rodák z Hriňovej.

Miništranti strávili víkend v kňazskom seminári

     V Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne sa 6. až 8. mája 2016 uskutočnila posledná miništrantská víkendovka v tomto akademickom roku, tentoraz pre miništrantov vo veku 15 – 21 rokov.

Návšteva Sanktuária Božieho milosrdenstva

     Vo štvrtok 5. mája 2016, na Nanebovstúpenie Pána, navštívili predstavení, bohoslovci, sestričky a zamestnanci Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove, kde spolu slávili slávnostnú svätú omšu v kaplnke sv. Jozefa, ktorá je súčasťou kláštora Kongregácie sestier Panny Márie Milosrdnej.

Slovenskí študenti vycestovali za biblicko-archeologickými poznatkami do Chorvátska

 Ojedinelú Biblicko-archeologickú expozíciu v chorvátskom Cerniku navštívili v dňoch 29. až 30. apríla 2016 študenti prváci z Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne. Na exkurzii ich sprevádzal vyučujúci biblista na Teologickom inštitúte v Badíne Blažej Štrba a tlmočníčka Anita Murgašová.

Miništrantský víkend – Dobrodružstvo srdca

     V dňoch 22. 4. – 24. 4. 2016 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne konal miništrantský víkend. Počas neho sa miništranti vo veku od 12 do 14 rokov stali kadetmi výcvikového tábora Statočné srdce a po sľube vernosti boli rozdelení do 3 jednotiek – pechota, tankisti a letectvo. Za najdôležitejšiu požiadavku pre správne fungovanie jednotky i celého tábora im bola predstavená JEDNOTA. V rámci nej kadeti absolvovali teambuilding,

Stránky