Letná škola jazykov Biblie v Ružomberku

ilustračný obrázok

     Katolícka univerzita v Ružomberku organizuje tretí ročník Letnej školy jazykov Biblie 2014 (LŠJB 2014) a ponúka záujemcom o Sväté písmo a biblické jazyky intenzívny kurz pre začiatočníkov hebrejčiny a gréčtiny.

     Kurzy sa tento rok uskutočnia v novej Univerzitnej knižnici KU v Ružomberku v nasledujúcich termínoch:

Missa chrismatis ako odkaz odovzdanosti Bohu

omša svätenia olejov v Banskej Bystrici 17.04.2014

     Dňa 17. apríla 2014 o 9.30 hod. sa vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici slúžila sv. omša – Missa Chrismatis – omša svätenia olejov, za účasti väčšiny kňazov banskobystrickej diecézy. Svätú omšu celebroval diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

Diecézne stretnutie mládeže v Banskej Bystrici

ilustračný obrázok

     Tohtoročný Kvetný víkend sa uskutočnil v dňoch 11. - 13. apríla 2014 v Banskej Bystrici. Víkend sa niesol v duchu citátu z Matúšovho evanjelia: "Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo."

     Celý program sa začal v piatok 11. apríla najskôr registráciou na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici a následne svätou omšou vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie, ktorú celebroval generálny vikár Banskobystrickej diecézy Mons. Branislav Koppal.

Veľkonočný Xaver

časť titulky veľkonočné čísla časopisu Xaver

     Úvodník veľkonočného čísla je venovaný Jubilejnému roku matky Alfonzy Márie Eppingerovej – zakladateľky Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, ktorý napísali sestry pôsobiace v kňazskom seminári. News od Patrika Špánika sú zamerané na posledné udalosti od nového roka. Dominik Kučera predstavil novú rehoľnú sestru v seminári – kuchárku z rovnomennej Kongregácie, sestru Annu-Máriu. Martin Mihál sa venoval veľkonočným symbolom z historického a liturgického pohľadu.

Miništrantský víkend „Nová nádej“

miništranti pri kríži bohoslovcov nad Badínom

     Už po tretíkrát v tomto akademickom roku, v dňoch 28. – 30. marca 2014 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne stretli miništranti, aby spolu s bohoslovcami prežili pôstny miništrantský víkend. Tentoraz bol víkend určený pre vekovú kategóriu od 15 do 20 rokov a téma víkendu bola „New Hope“ – „Nová nádej.“

Pages