Bohoslovci navštívia viacero farností diecézy

http://www.liturgia.bydgoszcz.pl/

     Banskobystrickí bohoslovci Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne navštívia osem farností Banskobystrickej diecézy najbližšiu nedeľu 26. apríla 2015. Už tradične prichádzajú banskobystrickí bohoslovci spolu so svojimi predstavenými do farností diecézy v nedeľu Dobrého Pastiera, nazývanou aj nedeľou duchovných povolaní.

Celodiecézne mariánske večeradlo

     V sobotu 11. apríla 2015 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne konalo celodiecézne mariánske večeradlo. Uskutočnilo sa pod záštitou Mariánskeho kňazského hnutia v zastúpení koordinátora tejto modlitbovej akcie, pána Gabriela Rybára. Program prebiehal v seminárnom Kostole sv. Františka Xaverského.

Veľkonočná vigília zmŕtvychvstania Pána

www.mosr.sk

     Na Bielu sobotu večer o 19.30 hod. sa v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici uskutočnila slávnostná vigília zmŕtvychvstania Pána. Svätú omšu celebroval Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Veľká noc v katedrále sa slávila v roku, keď sa slávi 300. výročie jej posvätenia.

Missa chrismatis v Banskej Bystrici

     Vo štvrtok 2. apríla 2015 sa vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici konala slávnostná svätá omša pri príležitosti svätenia olejov na Zelený štvrtok. Svätú omšu o 9.30 hod. celebroval Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Na úvod pripomenul otec biskup všetkým prítomným kňazom, že svätá omša je pripomienkou na moment ich vysviacky, keď získali nezmazateľný znak posvätného kňazstva.

Nové číslo časopisu Xaver

     Veľkonočné číslo časopisu Xaver už tradične prinášajú banskobystrickí bohoslovci s udalosťami zo života seminára i Cirkvi za posledné obdobie tohto kalendárneho roka. Úvodník je z pera nového šéfredaktora časopisu Matúša Sliackeho, ktorý sa venuje téme novosti a postupnej modifikácie časopisu. V rubrike „Cirkev dneška“ taktiež predstavuje aktuálne dianie v Cirkvi.

Pages