Na konferencii odzneli mnohé podnety pre účinnú pastoráciu rodín na Slovensku

     29. októbra 2014 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne konala konferencia o pastorácii rodiny vo farnosti. Jednotlivé prednášky, ktoré si pre poslucháčov pripravili biskupi, kňazi i laici z rôznych častí Slovenska s rozmanitými témami, boli zamerané na aktualizáciu programov a postupov pri pastorácii súčasnej rodiny.

Bibliografia stvrťstoročia biblických vied

Studia Biblica Slovaca – Supplementum

     Jubileum 10 rokov existencie odborného biblického časopisu Studia Biblica Slovaca završuje jeho redakcia zvlášť originálnym spôsobom – vznikom novej edície Studia Biblica Slovaca – Supplementum a to v podobe vydania jej prvého titulu – nie náhodou tiež venovanému „biblickému“ jubileu: Bibliografia biblických vied

RKCMBF UK mala návštevu komisie z Vatikánu

ilustračný obrázok

     Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta (RKCMBF) Univerzity Komenského v Bratislave privítala návštevu hodnotiacej komisie z Vatikánu. Dvojdňová návšteva, ktorá sa konala v dňoch 27. a 28. októbra 2014, bola pokračovaním procesu, ktorý sa začal v roku 2010. Zapadá do kontextu snáh Kongregácie pre katolícku výchovu o zlepšovanie kvality vzdelávania a výskumu na teologických fakultách, ktoré sú súčasťou katolíckych, ale aj štátnych univerzít.

Liturgický deň venovaný Sedembolestnej

Celoslovenský liturgický deň 2014

     Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne sa  20. októbra 2014 stal miestom konania Celoslovenského liturgického dňa. Medzi jeho účastníkmi boli biskupi, kňazi, laici, ako i domáci vyučujúci a študenti. Liturgická komisia pri Konferencii biskupov Slovenska ho tohto roku venovala úvahám a úcte k Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska.

Misijné pôsobenie vdp. Kuníka v Albánsku

svedectvo misionára Tomáša Kuníka

     Dňa 19. októbra 2014 zavítal do Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne kňaz Banskobystrickej diecézy a zároveň misionár v Albánsku vdp. Tomáš Kuník. Podstatou stretnutia bolo priblíženie jeho misijného pôsobenia v Albánsku, kde jeho misijná činnosť trvá už sedmy rok, práve od 18. októbra.

Pages