Dobrodružstvo s Kristom

ilustračný obrázok

     Prvý i druhý turnus miništrantských táborov v Dome sv. Františka na Močiari pri Banskej Štiavnici v dňoch 29. júna – 5. júla a 10. – 16. augusta 2014 úspešne absolvovalo približne tridsaťpäť miništrantov vo veku od 9 do 14 rokov z viacerých farností Banskobystrickej diecézy. Bohatý program pre nich pripravilo deväť animátorov z radov seminaristov druhého a tretieho ročníka.

Slávnosť Nanebovzatej na Starých Horách

Nanebovzatie Panny Márie

     V nedeľu 17. augusta 2014 slávnostne vyvrcholila púť na Starých Horách, pri príležitosti slávnosti Nanebovzatia Panny Márie. Najprv sa veriaci pomodlili svätý ruženec a o 10.30 hod. začala svätá omša, ktorú celebroval banskobystrický diecézny biskup, Mons. Marián Chovanec. Na úvod privítal všetkých pútnikov a vyjadril veľkú radosť nielen nad ich množstvom, ale aj nad ich horlivosťou.

Oznam pre študentov UTV

logo centra pre ďalšie vzdelávanie UK

     Vážení študenti Univerzity tretieho veku, srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie akademického roka 2014/2015, ktoré sa uskutoční dňa 25. septembra 2014. Slávnosť sa začne svätou omšou o 9.30 hod. v Kaplnke Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne. O 11.00

Termíny zápisu pre akademický rok 2014/2015

vlajka Kňazského seminára sv. Františka Xaverského

     Zápis študentov RKCMBF UK sa uskutoční najskôr elektronickou formou do Akademického informačné-ho systému (AIS2) a následne písomnou formou na študijnom oddelení teologického inštitútu.

Elektronický zápis v AIS2: 1.8.2014 – 31.8.2014