Seminárna knižnica ZATVORENÁ

Seminárna knižnica sv. Františka Xaverského

od 8. 2. 2016 do 12. 2. 2016

Seminárna knižnica sv. Františka Xaver-ského je v týchto dňoch zatvorená.

Listovanie Bibliou u benediktínov v Sampore

     V Kláštore premenenia Pána v Sampore sa v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva uskutoční v dňoch 19. – 21. februára 2016 cyklus prednášok Listovanie Bibliou, s podtitulom Milosrdenstvo I. Mnísi z rehole sv. Benedikta pozývajú k povzbudeniu sa Svätým písmom, a to účasťou na celodennom programe, prípadne len na jednotlivých prednáškach, ktoré prednesú biblisti Blažej Štrba a Iveta Fides Strenková CJ.

Celodiecézne mariánske večeradlo

     V sobotu 30. januára 2016 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne konalo večeradlo Banskobystrickej diecézy pod záštitou Mariánskeho kňazského hnutia.

Odpoveď na Augsburské vyznanie

     Ponúkame Vám prvý slovenský preklad spisu Odpoveď na Augsburské vyznanie, známy aj pod názvom Podvrátenie alebo Konfutácia Augsburského vyznania. Predstavuje výbornú pomoc pre lepšie pochopenie Obrany Augsburského vyznania. Text je vzorkou katolíckej teológie z predtridentského obdobia. Je tiež príležitosťou zhodnotiť zmenu situácie, ktorá nastala v priebehu posledných piatich storočí, zvlášť vo svete ekumenického hnutia.

Návšteva hospicu v Banskej Bystrici

     V rámci mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva navštívili predstavení a bohoslovci Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne 17. januára 2016 hospic Domu Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici a spolu s ľuďmi slávili svätú omšu o 11.00 hod. v Kostole Božieho milosrdenstva.

Stránky