Otvorenie akademického roka slávnostným Veni Sancte

     Dňa 22. septembra 2016 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského uskutočnila slávnosť Veni Sancte, ktorou sa oficiálne otvoril akademický rok 2016/2017. Program sa začal svätou omšou, ktorej predsedal bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. V homílii sa prítomným prihovoril generálny vikár Mons. Branislav Koppal. Poukázal na drámu napätia medzi teologickým a praktickým poznaním. Taktiež sa zamýšľal na tým, čo je človek a nad rozdielom medzi ľudskými právami a ľudskými túžbami.

Kňazi Banskobystrickej diecézy sa stretli so svojím biskupom

     Dňa 16. septembra 2016 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne konalo stretnutie kňazov Banskobystrickej diecézy s otcom biskupom Mons. Mariánom Chovancom. Stretnutie sa začalo svätou omšou o 9.30 hod.

Banskobystrická diecéza sa rozrástla o štyroch nových kňazov

     Kňazská rodina Banskobystrickej diecézy prijala 18. júna 2016 medzi seba štyroch novokňazov. Kňazskú vysviacku z rúk banskobystrického diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca prijali v Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici.

V Banskej Bystrici vysvätili nových diakonov

     Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici bola 11. júna 2016 miestom vysviacky troch nových diakonov, z toho dvoch pre Banskobystrickú diecézu a jedného pre rehoľu dominikánov. Svätiteľom bol banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

Te Deum a promócie naplnené vďačnosťou Bohu

     Akademický rok 2015/2016 bol v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne zavŕšený 8. júna 2016 slávnostnou svätou omšou Te Deum, po ktorej sa uskutočnil slávnostný promočný akt absolventov katolíckej teológie.