Ponuka ubytovania v priestoroch seminára pre vysokoškolských študentov – chlapcov

     Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne ponúka vo svojich priestoroch v akademickom roku 2015/2016 ubytovanie pre vysokoškolských študentov – chlapcov. Možnosť ubytovania v dvoj- a štvorlôžkových izbách. Okrem ubytovania možnosť stravovania v jedálni seminára, využitia priestorov kaplnky, knižnice, posilňovne a telocvične.

Termíny zápisu pre akademický rok 2015/2016

vlajka Kňazského seminára sv. Františka Xaverského

     Zápis študentov RKCMBF UK sa uskutoční najskôr elektronickou formou do Akademického informačné-ho systému (AIS2) a následne písomnou formou na študijnom oddelení teologického inštitútu.

Elektronický zápis v AIS2: 1.8.2015 – 31.8.2015

Letné miništrantské tábory

     Letné miništrantské tábory sa tentoraz uskutočnili na Králikoch na chate Mária (prvé dva turnusy: 19. 7. – 1. 8. 2015 pre miništrantov od 9 do 14 rokov) a vo Vysokých Tatrách (tretí turnus: 3. – 5. 8. 2015 pre miništrantov od 15 do 21 rokov). Boli to naozaj plnohodnotne živé, dynamické tábory. Téma táborov bola „Pochodeň svetla“, ktorú sa miništrantom s animátormi na jednej výprave (výlet na Skalku nad Králikmi) podarilo objaviť ako vzácny

Slávnosť Nanebovzatej na Starých Horách

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fresco_of_the_Assumption_of_Mary_-_Bas%C3%ADlica_de_La_Macarena_-_Seville_(2).JPG

     V nedeľu 16. augusta 2015 vyvrcholila púť na Starých Horách, pri príležitosti slávnosti Nanebovzatia Panny Márie. Celý modlitbový program sa konal v Bazilike navštívenia Panny Márie. Svätej omši predchádzala modlitba slávnostného ruženca. O 10.30 hod. sa začala svätá omša, ktorú celebroval banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec spolu s pátrami karmelitánmi a niekoľkými diecéznymi kňazmi. Na úvod privítal všetkých pútnikov a vyjadril veľkú vďaku domácemu pátrovi

ZMENA čísla ÚČTU časopisu XAVER

     Informujeme vážených čitateľov a predplatiteľov časopisu Xaver, že od mesiaca júl má seminárny časopis nové číslo účtu, ktorého nová IBAN podoba je nasledovná: SK58 8360 5207 0042 0527 6308. Prosíme, aby ste Vaše príspevky na časopis už neposielali na pôvodný bankový účet. Ďakujeme za pochopenie!