Čnosti v živote zasväcujúcich sa Kristovi

ilustračný obrázok

     Duchovné cvičenia bohoslovcov Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne sa tohto roku konali na mariánskej hore v Levoči v dňoch od 16. do 20. septembra 2014. Exercitátorom bol vdp. Marek Hraňo, farský administrátor v Teranoch. Témou duchovných cvičení boli čnosti, ktoré by mala zachovávať zasväcujúca a tiež už zasvätená osoba vo svojom živote. Bohoslovci prežívali hlboké duchovné chvíle „kairos“ – milostivého času, počas ktorého načerpávali milosti v

Veni Sancte v Kňazskom seminári v Badíne

ilustračný obrázok

     Vo štvrtok 25. septembra 2014 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici - Badíne uskutoční slávnostný program otvorenia akademického roka 2014/2015. Program sa začne slávnostnou svätou omšou o 9.30 hod. v seminárnej Kaplnke sv. Františka Xaverského. O 11.00 hod. bude slávnostná imatrikulácia novoprijatých študentov na magisterské štúdium v dennej forme v aule kňazského seminára.

Rekolekcie kňazov Banskobystrickej diecézy

http://foto.xaver.sk/thumbnails.php?album=319

     Dňa 11. septembra 2014 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne uskutočnili kňazské rekolekcie za účasti banskobystrického diecézneho biskupa, Mons. Mariána Chovanca. Program začal o 9.30 hod. v Kaplnke sv. Františka Xaverského slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval otec biskup Marián Chovanec. Formulár svätej omše bol o Panne Márii, Kráľovnej a Matke milosrdenstva.

Diecézna púť do Šaštína

homília banskobystrického biskupa počas diecéznej púte v Šaštíne

     Dňa 30. augusta 2014 sa uskutočnila púť Banskobystrickej diecézy do národnej svätyne v Šaštíne. Na tomto veľmi známom pútnickom mieste sa zišlo viac ako tri tisíc pútnikov. Program púte sa začal modlitbou radostného ruženca o 9.45 hod. Hlavným bodom programu bola sv. omša so začiatkom o 10.30 hod., ktorú celebroval spolu s kňazmi diecézny biskup, Mons. Marián Chovanec. Počas celého programu mali veriaci možnosť pristúpiť k svätej spovedi.

Oznam pre študentov UTV

logo centra pre ďalšie vzdelávanie UK

     Vážení študenti Univerzity tretieho veku, srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie akademického roka 2014/2015, ktoré sa uskutoční dňa 25. septembra 2014. Slávnosť sa začne svätou omšou o 9.30 hod. v Kaplnke Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne. O 11.00