Konferencia Pastorácia rodiny vo farnosti

ilustračný obrázok

     V stredu 29. októbra 2014 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne uskutoční Konferencia o Pastorácii rodiny vo farnosti. Jej cieľom bude aktualizácia pastoračných a evanjelizačných postupov a programov pre farnosti na základe učenia Cirkvi, a súčasnej situácie manželstva a rodiny, s dôrazom na spoluprácu kňazov a laikov vo farnosti a v diecéze.

Liturgický deň venovaný Sedembolestnej

Celoslovenský liturgický deň 2014

     Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne sa  20. októbra 2014 stal miestom konania Celoslovenského liturgického dňa. Medzi jeho účastníkmi boli biskupi, kňazi, laici, ako i domáci vyučujúci a študenti. Liturgická komisia pri Konferencii biskupov Slovenska ho tohto roku venovala úvahám a úcte k Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska.

Misijné pôsobenie vdp. Kuníka v Albánsku

svedectvo misionára Tomáša Kuníka

     Dňa 19. októbra 2014 zavítal do Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne kňaz Banskobystrickej diecézy a zároveň misionár v Albánsku vdp. Tomáš Kuník. Podstatou stretnutia bolo priblíženie jeho misijného pôsobenia v Albánsku, kde jeho misijná činnosť trvá už sedmy rok, práve od 18. októbra.

Vernosť Kristovi až do krajnosti

Duchovná obnova 11.10.2014 v KSFX

     V sobotu, 11. októbra 2014 sa v Kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne konala duchovná obnova, ktorá bola niečím výnimočná. Práve v tom, že k predstaveným a bohoslovcom zavítal páter Aquinas Juraj Gabura OP, z kláštora bratov dominikánov vo Zvolene. Návšteva bola veľmi vzácna aj v tom, že v januári nadchádzajúceho roku sa, ak mu Pán dá zdravia a požehnania, dožíva krásneho životného jubilea – sto rokov.

Téma „cesty“ v Markovom evanjeliu

     V stredu, 8. októbra 2014 sa vo veľkej aule Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne uskutočnila hosťovská prednáška prof. Massima Grilliho, pôsobiaceho na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme.

Pages