Seminárna knižnica ZATVORENÁ

Seminárna knižnica sv. Františka Xaverského

od 27. 07. do 17. 08. 2015

Seminárna knižnica sv. Františka Xaver-ského je v týchto dňoch zatvorená.

ZMENA čísla ÚČTU časopisu XAVER

     Informujeme vážených čitateľov a predplatiteľov časopisu Xaver, že od mesiaca júl má seminárny časopis nové číslo účtu, ktorého nová IBAN podoba je nasledovná: SK58 8360 5207 0042 0527 6308. Prosíme, aby ste Vaše príspevky na časopis už neposielali na pôvodný bankový účet. Ďakujeme za pochopenie!

Ponuka ubytovania v priestoroch seminára pre vysokoškolských študentov – chlapcov

     Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne ponúka vo svojich priestoroch v akademickom roku 2015/2016 ubytovanie pre vysokoškolských študentov – chlapcov. Možnosť ubytovania v dvoj- a štvorlôžkových izbách. Okrem ubytovania možnosť stravovania v jedálni seminára, využitia priestorov kaplnky, knižnice, posilňovne a telocvične.

Termíny zápisu pre akademický rok 2015/2016

vlajka Kňazského seminára sv. Františka Xaverského

     Zápis študentov RKCMBF UK sa uskutoční najskôr elektronickou formou do Akademického informačné-ho systému (AIS2) a následne písomnou formou na študijnom oddelení teologického inštitútu.

Elektronický zápis v AIS2: 1.8.2015 – 31.8.2015

Ponuka letnej biblickej školy

     Katolícke biblické dielo srdečne pozýva všetkých, ktorí chcú rásť v poznaní Božieho slova na Letnú biblickú školu „Inšpirácia & Orientácia“. Pozvaní sú všetci veriaci, hľadajúci, zasvätené osoby, katechéti, kňazi, biblickí animátori ... jednoducho všetci, ktorí chcú aj iných viesť k poznaniu Boha v jeho slove a túžia sa vo svojich farnostiach stretávať pri spoločnom čítaní, štúdiu a modlitbe.