Evanjelium pocestného

     Katolícke biblické dielo spolu s Katedrou biblických vied RKCMBF UK pracovisko Badín a Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, Banská Bystrica – Badín pozývajú na prezentáciu novej publikácie od Massima Grilliho s názvom Evanjelium pocestného  a ostatnej tvorby Katolíckeho Biblického Diela dňa 9. mája 2016 v aule Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne.

Bližšie informácie nájdete na plagáte.

Miništrantský víkend – Dobrodružstvo srdca

     V dňoch 22. 4. – 24. 4. 2016 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne konal miništrantský víkend. Počas neho sa miništranti vo veku od 12 do 14 rokov stali kadetmi výcvikového tábora Statočné srdce a po sľube vernosti boli rozdelení do 3 jednotiek – pechota, tankisti a letectvo. Za najdôležitejšiu požiadavku pre správne fungovanie jednotky i celého tábora im bola predstavená JEDNOTA. V rámci nej kadeti absolvovali teambuilding,

Nedeľa Dobrého pastiera v znamení návštev

     Predstavení a bohoslovci Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne navštívili 17. apríla 2016 vo 4. veľkonočnú nedeľu, ktorá sa v Cirkvi slávi aj ako Nedeľa Dobrého pastiera, 4 farnosti Banskobystrickej diecézy, aby s miestnymi veriacimi slávili sväté omše a priblížili im aj niečo zo svojho bežného seminárneho života.

Miništranti si zmerali sily vo futbale

     Športová hala v Badíne bola 16. apríla 2016 miestom futbalových meraní síl medzi dekanátmi Banskobystrickej diecézy v rámci miništrantského turnaja, ktorý sa konal pod záštitou Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne.

Oslava Božieho milosrdenstva v Teranoch

     Predstavení, bohoslovci a rehoľné sestry z Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne navštívili 3. apríla 2016 v 2. Veľkonočnú nedeľu, ktorá je aj Nedeľou Božieho milosrdenstva, farnosť Terany, kde spolu s veriacimi z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia slávili svätú omšu v Kostole Božieho milosrdenstva.

Stránky