Štedrá večera v seminári

ilustračný obrázok

     Tradičná seminárna štedrá večera sa konala v seminári vo štvrtok večer 18. decembra 2014. V seminárnom kostole sa zišli zamestnanci, rehoľné sestry, bohoslovci, predstavení seminára a niektorí vyučujúci, aby sa sv. omšou pripravili na štedrovečerný program. Modliacemu sa spoločenstvu predsedal generálny vikár Banskobystrickej diecézy Mons. Branislav Koppal. V homílii povzbudil všetkých prítomných, aby počúvali Pánov hlas, nechali sa ním viesť, a tak plnili jeho vôľu. Ako príklad uviedol svätého Jozefa, ktorému sa vo

Seminárna knižnica ZATVORENÁ

Seminárna knižnica sv. Františka Xaverského

od 22. decembra 2014
do 06. januára 2015

Seminárna knižnica sv. Františka Xaver-ského je v týchto dňoch zatvorená.

Vianočné číslo časopisu XAVER

     Zimné číslo časopisu Xaver prináša mnoho zaujímavých článkov a noviniek z pera banskobystrických bohoslovcov. Úvodník venovaný čaru vianočných sviatkov píše vyučujúca nemeckého jazyka pani Erika Brezánska. News-om nás prevedie Marián Juhaniak. Rubriku Cirkev dneška, teda najnovšie udalosti z Cirkvi vo svete a doma, prináša Matúš Sliacky.

Čiastočné odpustky v seminárnom kostole

Kostol sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne

     Diecézny biskup Mons. Marián Chovanec udelil seminárnemu spoločenstvu a všetkým jeho návštevníkom od roku 2015 možnosť každý deň získať čiastočné odpustky v Kostole sv. Františka Xaverského. Katolícka cirkev vzdáva Pánovi skutočne prítomnému v Najsvätejšej oltárnej sviatosti kult adorácie. A to nielen počas slávenia svätej omše, ale aj mimo neho tak, že s najväčšou starostlivosťou uchováva konsekrované hostie a vystavuje ich, aby ich veriaci slávnostne uctievali.

Advent slovami hudby

zborová kompozícia Jerusalem v tradičnom írskom jazyku

     Dňa 9. decembra 2014 podvečer sa v seminárnom Kostole sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne uskutočnil adventný koncert. O svoje umenie sa so seminárnym spoločenstvom prišli podeliť už tradične študenti Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici.

Pages