Nové číslo časopisu Xaver

     Veľkonočné číslo časopisu Xaver už tradične prinášajú banskobystrickí bohoslovci s udalosťami zo života seminára i Cirkvi za posledné obdobie tohto kalendárneho roka. Úvodník je z pera nového šéfredaktora časopisu Matúša Sliackeho, ktorý sa venuje téme novosti a postupnej modifikácie časopisu. V rubrike „Cirkev dneška“ taktiež predstavuje aktuálne dianie v Cirkvi.

Miništrantské dobrodružstvá v seminári

http://vnimavehracky.sk/

     Cez víkend 20. – 22. marca 2015 sa v seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne uskutočnil  už v poradí druhý miništrantský víkend v tomto školskom/akademickom roku pre miništrantov od 12 do 14 rokov. Téma tohto víkendu niesla názov Statočný v srdci. Po príchode do seminára sa v piatok večer miništranti spolu s bohoslovcami zúčastnili celoseminárnej krížovej cesty. Následne boli rozdelení do rytierskych rádov a stali sa súčasťou dobrodružstva spojeného

Miništrantský diecézny futbalový turnaj

     V sobotu 28. februára sa v športovej hale v Badíne uskutočnil ôsmy ročník futbalového turnaja pre miništrantov Banskobystrickej diecézy od 15 do 30 rokov. Turnaj sa začal v seminárnom Kostole sv. Františka Xaverského spoločným slávením svätej omše, ktorú celebroval dôstojný pán Dušan Rončák.

Konferencia o pastorácii mládeže v Badíne

     Aula Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne sa 28. februára 2015 stala miestom vedeckej konferencie venovanej evanjelizácii a formácii mládeže na Slovensku. Vysoký počet účastníkov aj so zahraničnou účasťou z radov kňazov, rehoľníkov i laikov bol svedectvom aktuálnosti a záujmu o danú problematiku.

O kánonických procesoch manželskej nulity

     Dňa 27. februára 2015 o 14.30 hod. sa v Kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne uskutočnila hosťovská prednáška pátra Konštanca Adama OP, rektora Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského (Angelicum) v Ríme.

Pages