Misijné pôsobenie vdp. Kuníka v Albánsku

     Dňa 19. októbra 2014 zavítal do Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne kňaz Banskobystrickej diecézy a zároveň misionár v Albánsku vdp. Tomáš Kuník. Podstatou stretnutia bolo priblíženie jeho misijného pôsobenia v Albánsku, kde jeho misijná činnosť trvá už sedmy rok, práve od 18. októbra.

Celoslovenský liturgický deň v Badíne

ilustračný obrázok

     Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska pozýva na Celoslovenský liturgický deň, ktorý sa uskutoční 20. októbra 2014 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne. Téma Celoslovenského liturgického dňa je Liturgický kult Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Túto tému vo svojej prednáške priblíži kňaz Banskobystrickej diecézy, vdp. Ján Dubina, SL.D., pracovník Úradu liturgických

Vernosť Kristovi až do krajnosti

Duchovná obnova 11.10.2014 v KSFX

     V sobotu, 11. októbra 2014 sa v Kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne konala duchovná obnova, ktorá bola niečím výnimočná. Práve v tom, že k predstaveným a bohoslovcom zavítal páter Aquinas Juraj Gabura OP, z kláštora bratov dominikánov vo Zvolene. Návšteva bola veľmi vzácna aj v tom, že v januári nadchádzajúceho roku sa, ak mu Pán dá zdravia a požehnania, dožíva krásneho životného jubilea – sto rokov.

Téma „cesty“ v Markovom evanjeliu

     V stredu, 8. októbra 2014 sa vo veľkej aule Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne uskutočnila hosťovská prednáška prof. Massima Grilliho, pôsobiaceho na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme.

Termíny miništrantských víkendov v seminári

ilustračný obrázok

     Kňazský seminár sv. Františka Xaverského opäť organizuje pre chlapcov miništrantov aj v tomto ak. roku víkendy v seminári. Bohoslovci pripravujú pre miništrantov 3 plnotučné víkendy, ktoré sa uskutočnia v priestoroch seminára a v jeho blízkom okolí:

1. víkend pre 9 – 11-ročných 28. – 30. 11. 2014

2. víkend pre 12  14-ročných 20. – 22. 03. 2015

Pages