Divadelné predstavenie v seminári

     V deň, keď celá Cirkev slávi Nedeľu Krista Kráľa, 22. novembra 2015, v aule Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne predstavili ochotníci zo Zákamenného v literárno-dramatickom pásme s názvom „Anjelom svojim prikážem o tebe“ svojho rodáka a bývalého spišského biskupa Jána Vojtaššáka. 

Slávnosť Krista Kráľa v Badíne

     V poslednú nedeľu liturgického roka – Nedeľu Krista Kráľa – 22. novembra 2015, pri príležitosti blížiacej sa spomienky na patrónku farnosti sv. Katarínu Alexandrijskú, slávili predstavení a bohoslovci Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne spolu so správcom badínskej farnosti vdp. Milošom Jakubíkom a ostatnými farníkmi slávnostnú svätú omšu vo farskom Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej.

Výberové konanie RKCMBF UK v Bratislave

logo RKCMBF UK v Bratislave

     Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v zastúpení jej dekanom ThDr. Ing. Vladimírom Thurzom, PhD., vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného funkčného miesta profesora v študijnom odbore katolícka teológia na Katedru dogmatickej teológie. Viac informácií nájdete v priloženom súbore pdf:

Nedožitých 75 rokov biskupa Rudolfa Baláža

     Mons. Rudolf Baláž sa narodil 20. novembra 1940 v obci Nevoľné, v blízkosti mesta Kremnica, ako posledné zo šiestich detí otca Juraja, ktorý zomrel krátko pred jeho narodením a mamy Rozálie, ktorá ho statočne vychovala a vštepila základy viery a duchovnosti, ktoré mal biskup Baláž často pred očami v rôznych životných situáciách.

Vyšlo nové i staré číslo časopisu Xaver

     Banskobystrickí bohoslovci vydali v týchto dňoch jesenné, ale aj letné číslo časopisu Xaver. Jesenné – novembrové číslo prináša rozhovory s tohtoročnými prvákmi, ako aj s dvomi moderátormi celoslovenského mládežníckeho stretnutia P15 v Poprade. Stručnú charakteristiku života nového islandského biskupa spracoval jeho spolurodák z Novej Bane Michal Martinka. Dušičkovej téme chápania smrti sa venuje špirituál Peter Jandura a rektor Ján Viglaš sa zamýšľa

Stránky