Obliečka bratov štvrtákov

     Dňa 4. októbra 2015 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne konala slávnostná obliečka ôsmich študentov štvrtého ročníka. Zároveň v tento deň si všetci v seminári pripomenuli 22. výročie konsekrácie seminárneho kostola.

Októbrová púť na Staré Hory

     V prvú októbrovú sobotu sa bohoslovci a niektorí predstavení Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne zúčastnili tradičnej púte na Starých Horách. Pekné počasie umožnilo, aby sa svätá omša konala pod holým nebom, a preto o 9.30 hod. sprievod s milostivou sochou Panny Márie vyrazil z Baziliky navštívenia Panny Márie smerom k Studničke. Tam sa o 09.45 hod. veriaci pomodlili modlitbu posvätného ruženca pod vedením diakona Mariána Juhaniaka a o 10.30

Absolvent nášho kňazského seminára sa stal pápežským ceremoniárom

     V piatok 2. októbra 2015 vymenoval Svätý Otec František kňaza Banskobystrickej diecézy Jána Dubinu za pápežského ceremoniára, ktorý od roku 2011 pôsobí v úrade Pápežských liturgických slávení vo Vatikáne. Pápežský ceremoniár slúži pri svätých omšiach, ktoré celebruje Svätý Otec. Dohliada na správnosť liturgie.

Poďakovanie Bohu za úrodu v Novej Bani

     Do dekanátneho mesta Nová Baňa zavítali 1. októbra 2015 predstavení spolu s bohoslovcami Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne, aby si pozreli tohtoročnú výzdobu z plodov zeme a spoločným slávením svätej omše vo farskom Kostole narodenia Panny Márie poďakovali za úrodu.

Návšteva v Sebechleboch

     Predstavení a bohoslovci Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne navštívili 27. septembra 2015 farnosť Sebechleby, kde sa konala hodová slávnosť sv. Michala Archanjela a následne si zmerali sily vo futbalovom zápase proti miestnym miništrantom.

Pages