Ponuka ubytovania v priestoroch seminára pre vysokoškolských študentov – chlapcov

     Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne ponúka vo svojich priestoroch v akademickom roku 2015/2016 ubytovanie pre vysokoškolských študentov – chlapcov. Možnosť ubytovania v dvoj- a štvorlôžkových izbách. Okrem ubytovania možnosť stravovania v jedálni seminára, využitia priestorov kaplnky, knižnice, posilňovne a telocvične.

Termíny zápisu pre akademický rok 2015/2016

vlajka Kňazského seminára sv. Františka Xaverského

     Zápis študentov RKCMBF UK sa uskutoční najskôr elektronickou formou do Akademického informačné-ho systému (AIS2) a následne písomnou formou na študijnom oddelení teologického inštitútu.

Elektronický zápis v AIS2: 1.8.2015 – 31.8.2015

Kňaz má byť vďakyvzdaním, obetou i pokrmom

     Sobotňajšou vysviackou pristúpili 20. júna 2015 k Pánovmu oltáru štyria noví kňazi Banskobystrickej diecézy. Ich svätiteľom bol diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Na slávnostnej svätej omši, vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici sa zúčastnila pokrvná i duchovná rodina svätencov, ako aj množstvo pozvaných hostí.

Diakonská vysviacka v Banskej Bystrici

     Dňa 13. júna 2015 sa vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici konala diakonská vysviacka. Za diakonov boli tohto roku vysvätení – Jozef Benčat, Marián Juhaniak, Marek Melich a Michal Válka. Slávnostnú svätú omšu o 10.00 hod celebroval banskobystrický diecézny biskup, Mons. Marián Chovanec.

Te Deum a promócie v Badíne

     Dňa 12. júna 2015, na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne uskutočnila slávnostná ďakovná svätá omša pri príležitosti ukončenia akademického roka 2014/2015 a slávnostný promočný akt vo veľkej aule seminára.

Pages