Stretnutie predstaviteľov Cirkvi na Slovensku

     Dňa 21. januára 2015 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne uskutočnilo celoslovenské stretnutie biskupov s predstavenými rehoľných spoločenstiev a komunít i s ďalšími aktívnymi laikmi, či zasvätenými osobami.

Informácie pre záujemcov o štúdium teológie

     Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave otvára na Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne akreditovaný študijný program:

Katolícka teológia – magisterské štúdium (spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia) v 6-ročnej dennej forme pre kandidátov kňazstva i laikov.

Termín podania prihlášky: do 31. marca 2015

Novoročné požehnanie seminárnych príbytkov

     V nedeľu 11. januára 2015, na slávnosť Krstu Krista Pána, sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne uskutočnilo trojkráľové požehnanie príbytkov. Požehnaniu predchádzala slávnostná svätá omša o 9.30 hod., ktorú v seminárnom kostole celebroval rektor Ján Viglaš. V homílii sa špirituál Ľubomír Grega zamyslel nad krstom ako zrodom nového človeka, pripomenul, že pred Bohom sú všetci takí, akí ich On sám stvoril. Zároveň všetkých pozval k

Kňaz je mužom viery

     Kňazi Banskobystrickej diecézy sa vo štvrtok 8. januára 2015 stretli v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne na pravidelnej januárovej celodiecéznej rekolekcii. Jej program bol rozdelený do troch bodov. Duchovnú časť otvoril diecézny biskup Mons. Marián Chovanec slávením svätej omše v seminárnom kostole. Svätá omša bola obetovaná za nové kňazské a rehoľné povolania. Počas homílie biskup kňazom pripomenul tajomstvo Vianoc, ktoré spočíva v spojení božskej a ľudskej prirodzenosti

Štedrá večera v seminári

ilustračný obrázok

     Tradičná seminárna štedrá večera sa konala v seminári vo štvrtok večer 18. decembra 2014. V seminárnom kostole sa zišli zamestnanci, rehoľné sestry, bohoslovci, predstavení seminára a niektorí vyučujúci, aby sa sv. omšou pripravili na štedrovečerný program. Modliacemu sa spoločenstvu predsedal generálny vikár Banskobystrickej diecézy Mons. Branislav Koppal. V homílii povzbudil všetkých prítomných, aby počúvali Pánov hlas, nechali sa ním viesť, a tak plnili jeho vôľu. Ako príklad uviedol svätého Jozefa, ktorému sa vo

Pages